Objawy - jama-ustna

Jama ustna

objawy.org.pl
Jama ustna pełni wiele funkcji życiowych, bez których żaden człowiek nie mógłby przeżyć. Pozwala ona bowiem na zaspokojenie podstawowych potrzeb ludzkich, wśród których najważniejszą stanowi spożywanie pokarmów.

Jama ustna wyznacza początek przewodu pokarmowego i oddechowego. Składa się ona z przedsionka i jamy ustnej właściwej, które odseparowane są od siebie poprzez łuki zębowe żuchwy oraz szczęki. Przedsionek jamy ustnej ograniczony jest częścią śluzową warg, łukami zębowymi oraz dziąsłami i zachyłkami błony śluzowej. Natomiast jamę ustną właściwą otaczają także łuki zębowe, dziąsła, ale dodatkowo też podniebienie, wały podniebienno-językowe i podniebienno-gardłowe oraz przepona jamy ustnej, na której znajduje się język. Jama ustna zaczyna się otworem ustnym, który jest zbudowany z warg dolnej i górnej, natomiast zakończona jest szparą, którą łączy się z gardłem, nazywaną cieśnią gardzieli. Jama ustna usztywniona jest za pomocą kości szczękowych i ograniczona z boku policzkami, od dołu językiem, natomiast od góry podniebieniem. Dzięki podniebieniu (które dzieli się na twarde i miękkie) jama ustna oddzielona jest od jamy nosowej. Miękkie podniebienie pomaga podczas połykania jedzenia i dodatkowo uniemożliwia dostawanie się go do jamy nosowej. Głównymi elementami znajdującymi się w jamie ustnej są język, zęby oraz gruczoły ślinowe.

Język wyrasta z dna jamy ustnej i jest tworem mięśniowym otoczonym błoną śluzową, składającym się z trzonu i korzenia.

Zęby natomiast zbudowane są z korony, szyjki i korzenia, a dodatkowo pokryte są kilkoma warstwami.

Gruczoły ślinowe z kolei odpowiadają za produkcję śliny, która pełni ważną funkcję w procesie przechodzenia pokarmu przez jamę ustną.

 


Pozostałe tematy: